در حال بارگذاری ...
 • در جلسه هم اندیشی اهالی تئاتر کرمان پنج محور اصلی تئاتر استان بررسی شد

  در این جلسه پیشنهاد سر فصل های هم اندیشی انجمن هنرهای نمایشی ایران – شعبه استان کرمان و اصول ارتباط وتعامل با اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

  به گزارش تئاتر کرمان، در این جلسه که با حضور سرپرستان گروه های ثبتی و شرکت کنندگان در جشنواره و هنرمندان تئاتر استان برگزار گردید محورهای زیر مورد بررسی قرار گرفت.

  الف) مفهوم توسعه تئاتر استان کرمان وشاخص های پیشنهاد تعیین ضریب رشد

  1-افزایش تعدادمخاطبان تئاتر استان

  2-افزایش دفعات اجرای آثار تولید شده

  3- افزایش تعدادآثار نمایشی تولید وبه اجرا آمده

  ب) پیش نیاز تحقق اهداف طرح

  1- توسعه زیر ساخت ها

  2- افزایش متراژتماشاخانه های تخصصی

  3- ایجاد تماشاخانه  توسط بخش خصوصی

  ج)افزایش گردش مالی هنر نمایش استان (سرمایه در گردش و سرمایه تملک دارایی)

  1- ایجاد صندوق توسعه تئاتر استان کرمان

  2- همگرا نمودن اعتبارات قابل جذب بخش دولتی

  3- جذب سرمایه بخش خصوصی در تئاتر

  د) ایجاد نهاد صنفی ومدنی  وتوانمند سازی نهاد های موجود

  1- مشارکت در تشکیل خانه ی هنرمندان استان وخانه  تخصصی تئاتر استان وشهرستانهای واحد

  2-تشکیل گروه های نمایشی وسامانه انجمن هنرهای نمایشی ایران شعبه استان کرمان ونمایندگی دفاتر شهرستانی

  ه ) تحول در جشنواره تئاتر استان ورسیدن به شکل اجرای جشنواره ای ایده آل

  1- نقش جشنواره در توسعه تئاتر استان

  2- اولویت دهی به منابع مالی موجود وقابل جذب در حوزه فعالیت های نمایش

  3- ارتباط با فضای تئاتر ملی

   

  صندوق توسعه تئاتر

  صندوق توسعه تئاتر استان پیشنهاد تاسیس نهادی مالی زیر ساختار انجمن هنر های نمایش استان است وطی یک آیین نامه موجودیت حقوقی پیدا خواهد کرد. کارکرد این صندوق در محورهای زیراست :

  1- تهیه کنندگی تئاتر وسفارش تولید به گروه ها ی ثبت شده

   2- تضمین سود بخش خصوصی جهت حضور در زمینه سرمایه گذاری در تولید تئاتر

  3-  اختصاص وام به گروه های ثبت شده جهت تولید تئاتر بدون سود

  4-  سرمایه گذاری مشترک با متقاضیان مشارکت در تولید تئاتر
  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران