در حال بارگذاری ...
  • عبد الرضا قراری رییس انجمن هنرهای نمایشی کرمان شد

    بر اساس این انتخابات و با رای اکثریت اعضا اقای عبدالرضا قراری به عنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی کرمان انتخاب شد

    به گزارش تئاتر کرمان، انتخابات داخلی انجمن هنرهای نمایشی ایران شعبه استان کرمان برگزار شد . بر اساس این انتخابات و با رای اکثریت اعضا اقای عبدالرضا قراری به عنوان رئیس انجمن هنرهای نمایشی کرمان انتخاب شد .اقای امیر حسین طاهری به عنوان نائب رئیس و اقای مازیار رشید صالحی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.شایان ذکر است بر اساس انتخابات انجمن هنرهای نمایشی کرمان که با حضور ناظران انجمن هنرهای نمایشی ایران برگزار شد با رای اکثریت هنرمندان نمایش استان کرمان،  به ترتیب اقایان عبدالرضا قراری ، مازیار رشید صالحی،  حمید رضا کاشانی،  الیاس ساردویی و امیر حسین طاهری  به عنوان اعضا اصلی و اقای مهدی بذر افشان و خانم سکینه عرب نژاد به عنوان اعضا علل بدل حائز بیشترین آرا شدند.
    نظرات کاربران